Copyrigth © 2009. Shri Gorakshnath Sanskrit Vidyapith Gorakhnath Mandir Gorakhpur,All Rights Reserved